Hướng Dẫn Sử Dụng Tính Năng “On This Day” để Xem Lại Những Bài Đăng Quan Trọng Trên Facebook

Bài viết cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng tính năng “On This Day” trên Facebook một cách hiệu quả, hấp dẫn và phù hợp cho người mới bắt đầu chạy quảng cáo trên nền tảng này.


Tính năng “On This Day” trên Facebook không chỉ là một cách để xem lại những bài đăng quan trọng trong quá khứ mà còn là cơ hội để khám phá lại những kỷ niệm đáng nhớ. Đặc biệt, đối với những người mới bắt đầu chạy quảng cáo trên Facebook, việc hiểu và tận dụng tính năng này có thể giúp họ tạo ra những chiến dịch quảng cáo tương tác và gần gũi hơn với cộng đồng. Hãy cùng tìm hiểu và hướng dẫn cách sử dụng tính năng “On This Day” để xem lại những bài đăng quan trọng trong quá khứ một cách thông minh và hiệu quả.

1. Hiểu Rõ Về Tính Năng “On This Day” Trên Facebook

“Tính năng On This Day” là tính năng cho phép người dùng xem lại những bài đăng, hình ảnh, và sự kiện quan trọng đã được chia sẻ trong quá khứ trong cùng một ngày.

2. Cách Truy Cập “On This Day” Trên Facebook

  • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn từ trình duyệt web hoặc ứng dụng di động.
  • Bước 2: Trên trang chính, di chuyển xuống phần bên trái và tìm “Explore” hoặc “Khám phá” (trên ứng dụng di động).
  • Bước 3: Chọn “On This Day” từ danh sách các tính năng.

3. Khám Phá Tính Năng “On This Day”

  • Xem Những Bài Đăng Quan Trọng: Tính năng này sẽ hiển thị những bài đăng quan trọng đã được chia sẻ trong cùng một ngày nhưng trong các năm trước.
  • Tương Tác Với Những Kỷ Niệm: Bạn có thể xem lại và tương tác với những bài đăng đó bằng cách like, comment hoặc chia sẻ lại.

4. Sử Dụng “On This Day” Trong Chiến Lược Quảng Cáo

  • Tận Dụng Những Kỷ Niệm Quan Trọng: Xem lại những bài đăng quan trọng để tạo nên chiến dịch quảng cáo sáng tạo và gần gũi hơn với cộng đồng.
  • Kết Hợp Kỷ Niệm Với Chiến Dịch Quảng Cáo: Sử dụng những kỷ niệm từ “On This Day” để tạo nội dung quảng cáo tương tác và đáng nhớ.

5. Tận Dụng Dữ Liệu Từ “On This Day”

  • Xây Dựng Kế Hoạch Quảng Cáo Sáng Tạo: Dựa trên những kỷ niệm và bài đăng quan trọng từ “On This Day”, xây dựng chiến lược quảng cáo độc đáo và gần gũi với khách hàng.
  • Ghi Nhớ Những Mốc Thời Gian Quan Trọng: Sử dụng tính năng này để ghi nhớ và kỷ niệm những mốc thời gian quan trọng trong lịch sử hoạt động của bạn trên Facebook.

Kết Luận

Tính năng “On This Day” trên Facebook là một cách tuyệt vời để xem lại những bài đăng quan trọng và những kỷ niệm đáng nhớ. Đối với người mới bắt đầu chạy quảng cáo Facebook, việc sử dụng công cụ này sẽ giúp họ hiểu rõ hơn về cách kết hợp những kỷ niệm này vào chiến lược quảng cáo, từ đó tạo ra những chiến dịch gần gũi và tương tác với cộng đồng.

Hãy tận dụng tính năng “On This Day” để xây dựng những chiến dịch quảng cáo sáng tạo và đặc biệt hơn trên Facebook!

Trả lời