ABC

 

– Tạo nút download khi người dùng click vào, sẽ có giây đếm ngược. Kết thúc số giây, file sẽ được tải về (chỉ tải về những file từ Google drive không bị quét virus) hoặc chuyển đến link mà bạn muốn.
– Có tùy chọn nhảy giây tự động trong khoảng 30s – 40s, sẽ không có người dùng nào trùng lập số giây tải về nhằm qua mắt Google. Bạn cũng có thể tùy chỉnh để link hiển thị ra sau khi nút đếm ngược kết thúc thay vì chuyển hướng tự động.
– Có thể tùy chỉnh màu sắc, nội dung nút, thời gian giây đếm ngược.

 

Trả lời