Khóa học Xây dựng Single-Page Web App với AngularJS Routing.

Khóa học Xây dựng Single-Page Web App với AngularJS Routing.
AngularJS đang được đàm phán khá nhiều; lý do là khả năng xây dựng Ứng dụng một trang có Định tuyến.
SPA hoặc Ứng dụng Trang đơn là sự tiến bộ trong phát triển web khai thác AJAX ở mức tối đa. SPA mang lại cảm giác làm việc trên bất kỳ Ứng dụng cục bộ nào; và nhờ những SPA này mà quá trình phát triển Ứng dụng di động lai đang được tiến hành.
Một số cách có thể cho phép bạn phát triển các ứng dụng Máy tính để bàn với sự trợ giúp của Công nghệ Web. Chính các SPA là người làm giảm sự khác biệt giữa các ứng dụng máy tính để bàn thực tế và các ứng dụng Máy tính để bàn hỗ trợ Web.
Khóa học Xây dựng Single-Page Web App với AngularJS Routing.
Khóa học Xây dựng Single-Page Web App với AngularJS Routing.
Bây giờ có vài câu hỏi được đặt ra:
Ứng dụng SPA hoặc Trang đơn là gì?
Tại sao phải viết SPA?
Định tuyến là gì?
Làm thế nào để tạo SPA?
Nó giúp ích như thế nào trong việc phát triển ứng dụng lai trên thiết bị di động hoặc máy tính để bàn?
Và bộ Video bài giảng Xây dựng Single-Page Web App với AngularJS Routing sẽ giúp bạn điều đó.
Lợi ích từ khoá học này
Nắm chắc những khái niệm SPA, AngularJS
Thành thạo 2 phương pháp routing trong AngularJS
Hướng dẫn xây dựng ứng dụng web SPA với AngularJS với phương pháp routing.
Tạo được ứng dụng SPA có thực và chạy mượt mà.
Danh sách khóa học Xây dựng Single-Page Web App với AngularJS Routing :
1 .Giới thiệu chung :
Giới thiệu về SPA với AngularJS.
Yêu cầu về khoá học.
2 .Phương pháp routing trong Angularjs :
Phương pháp routing trong AngularJS
Tìm hiểu về ngRoute.
Tìm hiểu về ui.router.
3 .Project thực tế :
Thiết lập project.
Phân chia bố cục liên kết các trang.
Liên kết tới thành phần chung.
4. Ngroute :
Cấu hình cho ngRoute
Liên kết tới các trang thành phần.
Liên kết chuyển hướng tới trang mặc định.
Bỏ dấu # trên route.
Render dữ liệu dùng engine router.
5. Ui.router :
Cấu hình cho ui.router.
Liên kết tới các trang thành phần.
Liên kết chuyển hướng tới trang mặc định.
Đưa dữ liệu từ controller vào template.

Trả lời