Tổng hợp CD nhạc FLAC chất lượng cao Aerosmith.

Tổng hợp CD nhạc FLAC chất lượng cao Aerosmith.

Giới thiệu về nhóm nhạc Rock Aerosmith :

 Aerosmith là ban nhạc rock nổi tiếng của Mỹ, được thành lập tại Boston vào năm 1970. Một số thông tin về Aerosmith:
Tổng hợp CD nhạc FLAC chất lượng cao Aerosmith.
Tổng hợp CD nhạc FLAC chất lượng cao Aerosmith.
– Thành lập bởi trưởng nhóm Steven Tyler cùng Joe Perry, Tom Hamilton, Joey Kramer và Ray Tabano.
– Đạt đỉnh cao thành công vào thập niên 1970-1980 với các album Toys in the Attic, Rocks, Draw the Line…
– Các bản hit nổi tiếng: Dream On, Walk This Way, Sweet Emotion, Dude (Looks Like a Lady)…
– Thường xuyên xuất hiện tranh cãi về ma túy và mâu thuẫn nội bộ giữa các thành viên.
– Tái hợp vào năm 1984 và trở lại với thành công lớn qua album Permanent Vacation.
– Tiếp tục thành công vang dội vào thập niên 1990 với các album Pump, Get a Grip.
– Tổng cộng đã bán được hơn 150 triệu đĩa nhạc trên toàn thế giới.
– Được vinh danh vào Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll từ năm 2001.
– Là một trong những ban nhạc rock thành công và có sức ảnh hưởng lớn nhất mọi thời đại.

Danh sách Album CD nhạc FLAC chất lượng cao Aerosmith :

(1973) Aerosmith – Aerosmith :

01. Make It.flac
02. Somebody.flac
03. Dream On.flac
04. One Way Street.flac
05. Mama Kin.flac
06. Write Me a Letter.flac
07. Movin’ Out.flac
08. Walkin’ The Dog.flac

(1974) Aerosmith – Get Your Wings :

01. Same Old Song and Dance.flac
02. Lord of the Thighs.flac
03. Spaced.flac
04. Woman of the World.flac
05. S.O.S. (Too Bad).flac
06. Train Kept a Rollin’.flac
07. Seasons of Wither.flac
08. Pandora’s Box.flac

(1975) Aerosmith – Toys In The Attic :

01. Toys In The Attic.flac
02. Uncle Salty.flac
03. Adam’s Apple.flac
04. Walk This Way.flac
05. Big Ten Inch Record.flac
06. Sweet Emotion.flac
07. No More No More.flac
08. Round And Round.flac
09. You See Me Crying.flac

(1976) Aerosmith – Rocks :

01. Back In the Saddle.flac
02. Last Child.flac
03. Rats In The Cellar.flac
04. Combination.flac
05. Sick As A Dog.flac
06. Nobody’s Fault.flac
07. Get The Lead Out.flac
08. Lick And A Promise.flac
09. Home Tonight.flac

(1977) Aerosmith – Draw The Line :

01. Draw The Line.flac
02. I Wanna Know Why.flac
03. Critical Mass.flac
04. Get It Up.flac
05. Bright Light Fright.flac
06. Kings And Queens.flac
07. The Hand That Feeds.flac
08. Sight For Sore Eyes.flac
09. Milk Cow Blues.flac

(1978) Aerosmith – Live! Bootleg :

01. Back In The Saddle.flac
02. Sweet Emotion.flac
03. Lord Of The Thighs.flac
04. Toys in the Attic.flac
05. Last Child.flac
06. Come Together.flac
07. Walk This Way.flac
08. Sick As A Dog.flac
09. Dream On.flac
10. Chip Away The Stone.flac
11. Sight For Sore Eyes.flac
12. Mama Kin.flac
13. S.O.S.flac
14. I Ain’t Got You.flac
15. Mother Popcorn.flac
16. Train Kept A Rollin’Strangers In The Night.flac

(1979) Aerosmith – Night In The Ruts :

01. No Surprize.flac
02. Chiquita.flac
03. Remember (Walking In The Sand).flac
04. Cheese Cake.flac
05. Three Mile Smile.flac
06. Reefer Head Woman.flac
07. Bone to Bone (Coney Island White Fish Boy).flac
08. Think About It.flac
09. Mia.flac

(1980) Aerosmith – Aerosmith’s Greatest Hits :

01. Dream On.flac
02. Same Old Song And Dance.flac
03. Sweet Emotion.flac
04. Walk This Way.flac
05. Last Child.flac
06. Back In the Saddle.flac
07. Draw The Line.flac
08. Kings and Queens.flac
09. Come Together.flac
10. Remember (Walking In The Sand).flac

(1982) Aerosmith – Rock In A Hard Place :

01. Jailbait.flac
02. Lightning Strikes.flac
03. Bitch’s Brew.flac
04. Bolivian Ragamuffin.flac
05. Cry Me A River.flac
06. Prelude To Joanie.flac
07. Joanie’s Butterfly.flac
08. Rock In A Hard Place (Cheshire Cat).flac
09. Jig Is Up.flac
10. Push Comes To Shove.flac

(1985) Aerosmith – Done With Mirrors :

01. Let The Music Do The Talking.flac
02. My Fist Your Face.flac
03. Shame On You.flac
04. The Reason A Dog.flac
05. Shela.flac
06. Gypsy Boots.flac
07. She’s On Fire.flac
08. The Hop.flac
09. Darkness.flac

(1986) Aerosmith – Classics Live :

01. Train Kept A Rollin’.flac
02. Kings And Queens.flac
03. Sweet Emotion.flac
04. Dream On.flac
05. Mama Kin.flac
06. Three Mile SmileReefer Head Woman.flac
07. Lord Of The Thighs.flac
08. Major Barbra.flac

(1987) Aerosmith – Classics Live II :

01. Back In The Saddle.flac
02. Walk This Way.flac
03. Movin’ Out.flac
04. Draw The Line.flac
05. Same Old Song And Dance.flac
06. Last Child.flac
07. Let The Music Do The Talking.flac
08. Toys In The Attic.flac

(1987) Aerosmith – Permanent Vacation :

01. Heart’s Done Time.flac
02. Magic Touch.flac
03. Rag Doll.flac
04. Simoriah.flac
05. Dude (Looks Like A Lady).flac
06. St. John.flac
07. Hangman Jury.flac
08. Girl Keeps Coming Apart.flac
09. Angel.flac
10. Permanent Vacation.flac
11. I’m Down.flac
12. The Movie.flac

(1988) Aerosmith – Gems :

01. Rats In The Cellar.flac
02. Lick And A Promise.flac
03. Chip Away The Stone.flac
04. No Surprize.flac
05. Mama Kin.flac
06. Adam’s Apple.flac
07. Nobody’s Fault.flac
08. Round And Round.flac
09. Critical Mass.flac
10. Lord of the Thighs.flac
11. Jailbait.flac
12. Train Kept a Rollin’.flac

(1989) Aerosmith – Pump :

01. Young Lust.flac
02. F.I.N.E.flac
03. Going Down Love In An Elevator.flac
04. Monkey On My Back.flac
05. Water SongJanie’s Got A Gun.flac
06. Dulcimer Stomp The Other Side.flac
07. My Girl.flac
08. Don’t Get Mad, Get Even.flac
09. Hoodoo Voodoo Medicine Man.flac
10. What It TakesHidden Instrumental.flac

(1991) Aerosmith – Pandora’s Box :

CD1:
01. When I Needed You.flac
02. Make It.flac
03. Movin’ Out.flac
04. One Way Street.flac
05. On The Road Again.flac
06. Mama Kin.flac
07. Same Old Song and Dance.flac
08. Train Kept a Rollin’.flac
09. Seasons of Wither.flac
10. Write Me A Letter.flac
11. Dream On.flac
12. Pandora’s Box.flac
13. Rattlesnake Shake.flac
14. Walkin’ The Dog.flac
15. Lord Of The Thighs.flac
CD2:
01. Toys In The Attic.flac
02. Round And Round.flac
03. Krawhitham.flac
04. You See Me Crying.flac
05. Sweet Emotion.flac
06. No More No More.flac
07. Walk This Way.flac
08. I Wanna Know Why.flac
09. Big Ten-Inch Record.flac
10. Rats In The Cellar.flac
11. Last Child.flac
12. All Your Love.flac
13. Soul Saver.flac
14. Nobody’s Fault.flac
15. Lick And A Promise.flac
16. Adam’s Apple.flac
17. Draw The Line.flac
18. Critical Mass.flac
CD3:
01. Kings And Queens.flac
02. Milk Cow Blues.flac
03. I Live In Connecticut.flac
04. Three Mile Smile.flac
05. Let It Slide.flac
06. Cheese Cake.flac
07. Bone to Bone (Coney Island White Fish Boy).flac
08. No Surprize.flac
09. Come Together.flac
10. Downtown Charlie.flac
11. Sharpshooter.flac
12. Shit House Shuffle.flac
13. South Station Blues.flac
14. Riff & Roll.flac
15. Jailbait.flac
16. Major Barbra.flac
17. Chip Away The Stone.flac
18. Helter Skelter.flac
19. Back In the Saddle.flac
20. Circle Jerk.flac

(1993) Aerosmith – Get A Grip :

01. Intro (AerosmithGet A Grip).flac
02. Eat The Rich.flac
03. Get A Grip.flac
04. Fever.flac
05. Livin’ On The Edge.flac
06. Flesh.flac
07. Walk On Down.flac
08. Shut Up And Dance.flac
09. Cryin’.flac
10. Gotta Love It.flac
11. Crazy.flac
12. Line Up.flac
13. Amazing.flac
14. Boogie Man.flac

(1994) Aerosmith – Big Ones :

01. Walk On Water.flac
02. Love In An Elevator.flac
03. Rag Doll.flac
04. What It Takes.flac
05. Dude (Looks Like A Lady).flac
06. Janie’s Got A Gun.flac
07. Cryin’.flac
08. Amazing.flac
09. Blind Man.flac
10. Deuces Are Wild.flac
11. The Other Side.flac
12. Crazy.flac
13. Eat The Rich.flac
14. Angel.flac
15. Livin’ On The Edge.flac

(1997) Aerosmith – Nine Lives :

(1998) Aerosmith – A Little South Of Sanity :

CD 01:
01. Eat The Rich.flac
02. Love In An Elevator.flac
03. Falling In Love (Is Hard On The Knees).flac
04. Intro To Same Old Song And DanceSame Old Song And Dance.flac
04. Same Old Song And Dance.flac
05. Hole In My Soul.flac
06. Monkey On My Back.flac
07. Livin’ On The Edge.flac
08. Cryin’.flac
09. Rag Doll.flac
10. Angel.flac
11. Janie’s Got A Gun.flac
12. Amazing.flac
CD 02 :
01. Back In The Saddle.flac
02. Last Child.flac
03. The Other Side.flac
04. Walk On Down.flac
05. Dream On.flac
06. Crazy.flac
07. Mama Kin.flac
08. Walk This Way.flac
09. Dude (Looks Like A Lady).flac
10. What It Takes.flac
11. Sweet Emotion.flac

(1998) Aerosmith – I Don’t Want To Miss A Thing EP :

01. I Don’t Want to Miss a Thing.flac
02. Animal Crackers.flac
03. Taste Of India.flac

(2001) Aerosmith – Just Push Play :

01. Beyond Beautiful.flac
02. Just Push Play.flac
03. Jaded.flac
04. Fly Away From Here.flac
05. Trip Hoppin’.flac
06. Sunshine.flac
07. Under My Skin.flac
08. Luv Lies.flac
09. Outta Your Head.flac
10. Drop Dead Gorgeous.flac
11. Light Inside.flac
12. Avant Garden.flac

(2002) Aerosmith – The Essential Aerosmith :

CD01 :
01. Mama Kin.flac
02. Dream On.flac
03. Same Old Song and Dance.flac
04. Seasons of Wither.flac
05. Walk This Way.flac
06. Big Ten Inch Record.flac
07. Sweet Emotion.flac
08. Last Child.flac
09. Back In the Saddle.flac
10. Draw The Line.flac
CD02:
07. Falling In Love (Is Hard On The Knees).flac
08. Pink.flac
09. I Don’t Want to Miss a Thing.flac
10. Jaded.flac
11. Just Push Play.flac
12. Walk This Way.flac
13. Girls of Summer.flac
14. Lay It Down.flac

(2003) Aerosmith – Honkin’ On Bobo :

01. Road Runner.flac
02. Shame, Shame, Shame.flac
03. Eyesight To The Blind.flac
04. Baby, Please Don’t Go.flac
05. Never Loved a Girl.flac
06. Back Back Train.flac
07. You Gotta Move.flac
08. The Grind.flac
09. I’m Ready.flac
10. Temperature.flac
11. Stop Messin’ Around.flac
12. Jesus Is On The Main Line.flac

(2006) Aerosmith – The Very Best of Aerosmith Devil’s Got a New Disguise :

01. Dream On.flac
02. Mama Kin.flac
03. Sweet Emotion.flac
04. Back In the Saddle.flac
05. Last Child.flac
06. Walk This Way.flac
15. I Don’t Want to Miss a Thing.flac
16. Jaded.flac
17. Sedona Sunrise.flac
18. Devil’s Got a New Disguise.flac

(2007) Aerosmith – 20th Century Masters The Millennium Collection The Best Of Aerosmith :

01. Dude (Looks Like A Lady).flac
02. Angel.flac
03. Rag Doll.flac
04. Love In An Elevator.flac
05. Janie’s Got A Gun.flac
06. What It Takes.flac
07. The Other Side.flac
08. Livin’ On The Edge.flac
09. Cryin’.flac
10. Crazy.flac
11. Deuces Are Wild.flac
12. Amazing.flac

(2011) Aerosmith – Tough Love Best Of The Ballads :

01. Angel.flac
02. Amazing.flac
03. Love In An Elevator.flac
04. Cryin’.flac
05. What It Takes.flac
06. Rag Doll.flac
07. Crazy.flac
08. Deuces Are Wild.flac
09. Livin’ On The Edge.flac
10. Blind Man.flac
11. Janie’s Got A Gun.flac

(2011) Aerosmith – Tough Love Best Of The Ballads (International Version) :

(2012) Aerosmith – Legendary Child – Patriots Anthem :

01. Legendary Child – Patriots Anthem.flac

(2012) Aerosmith – Music From Another Dimension :

01. LUV XXX.flac
02. Oh Yeah.flac
03. Beautiful.flac
04. Tell Me.flac
05. Out Go The Lights.flac
06. Legendary Child.flac
07. What Could Have Been Love.flac
08. Street Jesus.flac
09. Can’t Stop Lovin’ You.flac
10. Lover Alot.flac
11. We All Fall Down.flac
12. Freedom Fighter.flac
13. Closer.flac
14. Something.flac
15. Another Last Goodbye.flac
(2012) Aerosmith – Music From Another Dimension! (Expanded Edition) :

(2016) Aerosmith – The Very Best of Aerosmith Broadcasting Live, Rare Gems from the Vaults, Vol. 2 (Re-Mastered Radio Recording) :

CD01:
01. Back in the Saddle (Wbcn Massachusettes).flac
02. Same Old Song and Dance (Wbcn Massachusettes).flac
03. Big Ten Inch Record (Wbcn Massachusettes).flac
04. My Fist Your Face (Wbcn Massachusettes).flac
05. Last Child (Wbcn Massachusettes).flac
06. No Surprize (Wbcn Massachusettes).flac
07. She’s on Fire (Wbcn Massachusettes).flac
08. The Hop (Wbcn Massachusettes).flac
09. Shela (Wbcn Massachusettes).flac
10. Walk This Way (Wbcn Massachusettes).flac
11. Let the Music Do the Talking (Wbcn Massachusettes).flac
12. Sweet Emotion (Wbcn Massachusettes).flac
13. Kramer Solo (Wbcn Massachusettes).flac
14. Toys in the Attic (Wbcn Massachusettes).flac
15. Dream On (Wbcn Massachusettes).flac
16. Train Kept a Rollin’ (Wbcn Massachusettes).flac
CD02:
01. Eat the Rich (Woodstock 13th August 1994).flac
02. Toys in the Attic (Woodstock 13th August 1994).flac
03. Rag Doll (Woodstock 13th August 1994).flac
04. Cryin’ (Woodstock 13th August 1994).flac
05. Crazy (Woodstock 13th August 1994).flac
06. Mama Kin (Woodstock 13th August 1994).flac
07. Love in an Elevator (Woodstock 13th August 1994).flac
08. Dude (Looks Like a Lady) [Woodstock 13th August 1994].flac
09. Sweet Emotion (Woodstock 13th August 1994).flac
10. Come Together (Woodstock 13th August 1994).flac
11. Dream On (Woodstock 13th August 1994).flac
12. Livin’ on the Edge (Woodstock 13th August 1994).flac
13. Walk This Way (Woodstock 13th August 1994).flac

(2021) Aerosmith – 1971 The Road Starts Hear :

01. Intro (1971 The Road Starts Hear).flac
02. Somebody.flac
03. Reefer Head Woman.flac
04. Walkin’ The Dog.flac
05. Movin’ Out.flac
06. Major Barbara.flac
07. Dream On.flac
08. Mama Kin.flac

(2021) Aerosmith – Aerosmith The Ultimate Live Broadcasts Collection vol. 1 :

01. Toys In The Attic.flac
02. Mama Kin.flac
03. Come Together.flac
04. Cryin’.flac
05. Sweet Emotion.flac
06. Eat The Rich.flac
07. Love In An Elevator.flac
08. Crazy.flac
09. Dude (Looks Like A Lady).flac
10. Rag Doll.flac
11. Dream On.flac
12. Livin’ On The Edge.flac
13. Walk This Way.flac

(2021) Aerosmith – Live In ’87 :

01. Toys in the Attic.flac
02. Same Old Song and Dance.flac
03. Dude (Looks Like a Lady).flac
04. Big 10 Inch Record.flac
05. Lightning Strikes.flac
06. Rag Doll.flac
07. Back In the Saddle.flac
08. Last Child.flac
09. Draw the Line.flac
10. Rats in the Cellar.flac
11. Dream On.flac
12. Sweet Emotion.flac
13. Walk This Way.flac
14. Train Kept a Rollin’ Outro.flac

Trả lời