Khóa học Xây dựng Website Responsive với HTML5 và CSS3.

Khóa học Xây dựng Website Responsive với HTML5 và CSS3.
 1.Giới thiệu về Responsive Web Design (RWD) : hay thiết kế web đáp ứng là kỹ thuật lập trình giúp website tự động thay đổi giao diện để phù hợp với các kích thước màn hình khác nhau (desktop, tablet, mobile…).
Khóa học Xây dựng Website Responsive với HTML5 và CSS3.
Khóa học Xây dựng Website Responsive với HTML5 và CSS3.
Để xây dựng website responsive với HTML5 và CSS, có một số kỹ thuật chính cần sử dụng:
– Sử dụng đơn vị tương đối (như %, em, rem) thay vì đơn vị tuyệt đối (px) trong CSS.
– Sử dụng các media queries trong CSS để chỉ định CSS khác cho từng kích thước màn hình.
– Sử dụng các thẻ semantic như header, footer, nav, section trong HTML5 để markup website.
– Sử dụng CSS Flexbox và Grid system để xây dựng layout đáp ứng linh hoạt.
– Thiết kế hình ảnh, media responsive với các thuộc tính max-width và height tự động.
– Kiểm thử trải nghiệm người dùng trên nhiều thiết bị, kích thước màn hình khác nhau.
Nhìn chung, với HTML5 và CSS3, việc xây dựng website responsive đã trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn rất nhiều. Các nguyên tắc trên giúp website có thể tự động thích ứng với mọi thiết bị và màn hình hiển thị.
Responsive là một công nghệ dùng cho ngành thiết kế website, sử dụng để website phù hợp trên tất cả các kích thước màn hình từ một cơ sở dữ liệu và một layout gốc.
Trước đây người thiết kế phải thiết kế 2 bản riêng biệt một cho màn hình máy tính và một cho màn hình thiết bị di động. Sự ra đời của Responsive là giải pháp tuyệt vời của vấn đề này, vẫn chỉ một bản thiết kế, người dùng có thể truy cập trên các thiết bị kích thước khác nhau với cùng địa chỉ URL, giao diện hiển thị vẫn giữ nguyên.
Bắt đầu từ năm 2015 công nghệ thiết kế website responsive đã trở thành xu hướng, được áp dụng phổ biến và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng sử dụng, giúp người đọc có thể dùng và tìm kiếm dễ dàng trên website.
Responsive hiện nay đang là một trong những môn học siêu HOT trong các khóa học công nghệ thông tin được dân lân trình săn đón tìm hiểu
Hiểu được điều đó, chúng tôi hợp tác cùng giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình Bùi Quang Trung mang đến cho bạn khóa học “Xây dựng Website Responsive với HTML5, CSS3”
2. Bài giảng Khóa học Xây dựng Website Responsive với HTML5 và CSS3.
Khóa học bao gồm 14 chương với 76 bài giảng.
Ở 8 chương đầu học viên sẽ được cung cấp kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về xây dựng website responsive sử dụng HTML5 và CSS3.
Với 4 chương còn lại học viên sẽ cùng thầy thực hiện các project thực hành trực tiếp sử dụng các kiến thức đã được học để cho ra một sản phẩm demo hoàn chỉnh.
Thời lượng khóa học kéo dài hơn 12 giờ đồng hồ với kiến thức tổng hợp, đặc biệt có nhiều kỹ năng và kinh nghiệm kèm theo các bài tập thực hành lấy những ví dụ thực tế nhất, giúp bạn có thể áp dụng ngay kiến thức đã học để làm website cho riêng mình.
Bất kể mục đích lập trình của bạn là gì ( kiếm tiền, nâng cao kiến thức, master trong lập trình website …), khóa học này đều có thể đáp ứng được cho bạn.
Còn vô vàn những điều hấp dẫn khác có trong các khóa học lập trình web online, nhanh tải ký khóa học Xây dựng Website Responsive với HTML5, CSS3 để có cơ hội sở hữu ngay hôm nay bạn nhé !
Nội dung khóa học .
 Phần 1: Giới thiệu khóa học
 Bài 1: Giới thiệu khóa học :
 Phần 2: Mở đầu :
 Bài 2: Tùy chọn Editors.
 Bài 3: Thiết lập môi trường Code.
 Bài 4: HTML, CSS là gì ?
 Phần 3: HTML cơ bản :
 Bài 5: HTML là gì ?.
 Bài 6: Các thành phần HTML.
 Bài 7: HTML Images
 Bài 8: HTML Tables.
 Bài 9: HTML Lists.
 Bài 10: HTML ID và Classes.
 Phần 4: HTML Form :
 Bài 11: HTML Form.
 Bài 12: HTML Form Elements.
 Bài 13: HTML Input Type.
 Bài 14: HTML Input Attributes.
 Phần 5: HTML5 .
 Bài 15: Giới thiệu HTML5.
 Bài 16: HTML5 và trình duyệt.
 Bài 17: Các thành phần trong HTML5.
 Bài 18: HTML5 Semantics Elements.
 Bài 19: Nâng cấp từ HTML4 lên HTML5.
 Bài 20: HTML Canvas.
 Bài 21: HTML Media.
 Bài 22: HTML Video.
 Bài 23: HTML Audio.
 Phần 6: CSS3.
 Bài 24: Giới thiệu về CSS.
 Bài 25: Mã CSS trong trang.
 Bài 26: CSS Selectors.
 Bài 27: CSS Cascade.
 Bài 28: Background và Borders.
 Bài 29: CSS Margin & Padding.
 Bài 30: CSS Box Model.
 Bài 31: CSS Display.
 Bài 32: CSS Positioning & Overflow.
 Bài 33: CSS Float Layout.
 Bài 34: CSS Pseudo Class và Element.
 Phần 7: Hiệu ứng CSS3 đặc biệt.
 Bài 35: Rounded Corner.
 Bài 36: Backgrounds.
 Bài 37: Box Shadows.
 Bài 38: Text & Fonts.
 Bài 39: Transforms.
 Bài 40: Transitions.
 Bài 41: Animations.
 Bài 42: Multi-column Layout.
 Bài 43: Box Sizing.
 Phần 8: Thiết kế Web Responsive.
 Bài 44: Giới thiệu Responsive.
 Bài 45: Viewport trong thiết kế Responsive.
 Bài 46: CSS Gridview.
 Bài 47: Media Queries.
 Bài 48: CSS Frameworks.
 Phần 9: Sass CSS Editor.
 Bài 49: Giới thiệu Sass.
 Bài 50: Cấu hình và sử dụng.
 Phần 10: Project 1: HTML5 2D Breakout Games.
 Bài 51: Giới thiệu về Breakout Games.
 Bài 52: Tạo Canvas.
 Bài 53: Di chuyển Ball.
 Bài 54: Xử lý bàn phím.
 Bài 55: Xây dựng viên gạch.
 Bài 56: Xử lý va chạm.
 Bài 57: Cập nhật tỉ số.
 Bài 58: Xử lý chuột.
 Bài 59: Finish Game.
 Phần 11: Project 2 – Navigation Menu.
 Bài 60: Menu cần xây dựng.
 Bài 61: Khung Menu HTML.
 Bài 62: CSS Menu.
 Bài 63: Menu Responsive.
 Phần 12: Project 3 – Landing Page.
 Bài 64: Nội dung Landing Page.
 Bài 65: Cấu trúc HTML.
 Bài 66: CSS Landing Page 1.
 Bài 67: CSS Landing Page 2.
 Bài 68: Landing Page Responsive.
 Phần 13: Project 4 – Giao diện Blog.
 Bài 69: Nội dung Blog.
 Bài 70: Layout HTML Blog Post.
 Bài 71: Cấu trúc HTML Right Panel.
 Bài 72: Tạo CSS Right Panel.
 Bài 73: Tạo CSS Slider.
 Bài 74: CSS Blog Posts.
 Bài 75: Responsive Blog.
 Phần 14: Tổng Kết.
 Bài 76: Tổng kết khoá học

Trả lời