300 Video học tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mới bắt đầu. (01)

Nếu bạn đang cần 1 bộ tài liệu học tiếng Anh giao tiếp. Thì khóa học này chắc chắn sẽ đáp ứng đúng nhu cầu của bạn.
Khóa học sẽ bao gồm các chủ đề sau . Khóa học sẽ do giảng Viên nước Ngoài dạy + Phụ đề tiếng Việt để từ đó giúp bạn thực hiện được mong muốn của mình. ĐÂY LÀ 1 BỘ VIDEO HỌC CỰC KỲ GIÁ TRỊ .

300 Video học tiếng anh giao tiếp cơ bản cho người mới bắt đầu.


1. Phương pháp học tiếng Anh giao tiếp cho người bắt đầu
.

 Phương pháp học tiếng Anh giao tiếp cho người bắt đầu 1.mp4
Phương pháp học tiếng Anh giao tiếp cho người bắt đầu 2.mp4
Phương pháp học tiếng Anh giao tiếp cho người bắt đầu 3.mp4
Phương pháp học tiếng Anh giao tiếp cho người bắt đầu 4.mp4
Phương pháp học tiếng Anh giao tiếp cho người bắt đầu 5.mp4
Phương pháp học tiếng Anh giao tiếp cho người bắt đầu 6.mp4
Phương pháp học tiếng Anh giao tiếp cho người bắt đầu 7.mp4
Phương pháp học tiếng Anh giao tiếp cho người bắt đầu 8.mp4
Phương pháp học tiếng Anh giao tiếp cho người bắt đầu 9.mp4
Phương pháp học tiếng Anh giao tiếp cho người bắt đầu 10.mp4

2. 8 bí quyết học tiếng Anh giao tiếp hiệu quả.
Bí quyết học tiếng Anh hiệu quả #1 Im lặng là vàng.mp4
Bí quyết học tiếng Anh hiệu quả #2 Học sâu nhớ lâu.mp4
Bí quyết học tiếng Anh hiệu quả #3- Học bằng toàn bộ cơ thể.mp4
Bí quyết học tiếng Anh hiệu quả #4- Không bao giờ học từ vựng đơn lẻ.mp4
Bí quyết học tiếng Anh hiệu quả #5 Nghe rõ trả lời ngay cùng Mini Story.mp4
Bí quyết học tiếng Anh hiệu quả #6 Học tiếng Anh THỰC và TÍCH CỰC.mp4
Bí quyết học tiếng Anh hiệu quả #7 Phát âm tiếng Anh chuẩn cùng bảng IPA.mp4
Bí quyết học tiếng Anh hiệu quả #8 Học tiếng Anh bằng phương pháp nhập vai.mp4

3. Ngữ âm căn bản cho người bắt đầu.
Ngữ âm căn bản cho người bắt đầu – Tổng quan.mp4
Ngữ âm căn bản cho người bắt đầu – Bài 2.mp4
Ngữ âm căn bản cho người bắt đầu – Bài 3.mp4
Ngữ âm căn bản cho người bắt đầu – Bài 4.mp4
Ngữ âm căn bản cho người bắt đầu – Bài 5.mp4
Ngữ âm căn bản cho người bắt đầu – Bài 6.mp4
Ngữ âm căn bản cho người bắt đầu – Bài 7.mp4
Ngữ âm căn bản cho người bắt đầu – Bài 8.mp4
Ngữ âm căn bản cho người bắt đầu – Bài 10.mp4
Ngữ âm căn bản cho người bắt đầu – Bài 11.mp4
Ngữ âm căn bản cho người bắt đầu – Bài 12.mp4
Ngữ âm căn bản cho người bắt đầu – Bài 13.mp4
Ngữ âm căn bản cho người bắt đầu – Bài 14.mp4
Ngữ âm căn bản cho người bắt đầu – Bài 15.mp4
Ngữ âm căn bản cho người bắt đầu – Bài 16.mp4
Ngữ âm căn bản cho người bắt đầu – Bài 17.mp4
Ngữ âm căn bản cho người bắt đầu – Bài 18.mp4
Ngữ âm căn bản cho người bắt đầu – Bài 19.mp4
Ngữ âm căn bản cho người bắt đầu – Bài 20.mp4
Ngữ âm căn bản cho người bắt đầu – Bài 22.mp4
Ngữ âm căn bản cho người bắt đầu – Bài 24.mp4
Ngữ âm căn bản cho người bắt đầu – Bài 25.mp4
Ngữ âm căn bản cho người bắt đầu – Bài 9.mp4
Ngữ âm căn bản cho người bắt đầu.docx

4. Bộ ngữ âm căn bản Pronunciation Guide.

Học phát âm tiếng Anh  – Tổng quan nguyên âm đôi.mp4
Học phát âm tiếng Anh  – Tổng quan phụ âm.mp4
Học phát âm tiếng Anh  -b-_-p-.mp4
Học phát âm tiếng Anh  -k-_-g-.mp4
Học phát âm tiếng Anh  -t-_-d-.mp4
Học phát âm tiếng Anh – -aʊ- _ -əʊ-.mp4
Học phát âm tiếng Anh – -e- _ -æ-.mp4
Học phát âm tiếng Anh – -h-_-j-.mp4
Học phát âm tiếng Anh – -i– _ -ɪ-.mp4
Học phát âm tiếng Anh – -s-_-z-.mp4
Học phát âm tiếng Anh – -u– _ -ʊ-.mp4
Học phát âm tiếng Anh – -ʃ- _ -ʒ-.mp4
Học phát âm tiếng Anh – -ɜ– _ -ə-.mp4

5. Từ vựng tiếng Anh giao tiếp.

01.Từ vựng tiếng Anh giao tiếp Bài 1 Chào hỏi.mp4
02.Từ vựng tiếng Anh giao tiếp Bài 2 Đưa ra lời mời.mp4
03.Từ vựng tiếng Anh giao tiếp Bài 3 Chúc mừng.mp4
04.Từ vựng tiếng Anh giao tiếp Bài 4 Thích và không thích.mp4
05.Từ vựng tiếng Anh giao tiếp Bài 5 Đề xuất ý kiến.mp4
06.Từ vựng tiếng Anh giao tiếp Bài 6 Hỏi đường.mp4
07.Từ vựng tiếng Anh giao tiếp Bài 7 Hỏi về thời gian.mp4
08.Từ vựng tiếng Anh giao tiếp Bài 8 Nói về thời tiết.mp4
09.Từ vựng tiếng Anh giao tiếp Bài 9 Xem phim.mp4
10.Từ vựng tiếng Anh giao tiếp Bài 10 Yêu cầu sự giúp đỡ.mp4
11.Từ vựng tiếng Anh giao tiếp Bài 11 Xem hòa nhạc.mp4
12.Từ vựng tiếng Anh giao tiếp Bài 12 Mạng Internet.mp4
13.Từ vựng tiếng Anh giao tiếp Bài 13 Thủ tục lên máy bay.mp4
14.Từ vựng tiếng Anh giao tiếp Bài 14 Tại khách sạn.mp4
15.Từ vựng tiếng Anh giao tiếp Bài 15 Đọc sách báo.mp4
16.Từ vựng tiếng Anh giao tiếp Bài 16 Thủ tục nhập cảnh.mp4
17.Từ vựng tiếng Anh giao tiếp Bài 17 Đặt vé máy bay.mp4
18.Từ vựng tiếng Anh giao tiếp Bài 18 Giới thiệu.mp4
19.Từ vựng tiếng Anh giao tiếp Bài 19 Chơi thể thao.mp4
20.Từ vựng tiếng Anh giao tiếp Bài 20 Tại địa điểm tham quan.mp4
21.Từ vựng tiếng Anh giao tiếp Bài 21 Tại thư viện.mp4
22.Từ vựng tiếng Anh giao tiếp Bài 22 Tại bưu điện.mp4
23.Từ vựng tiếng Anh giao tiếp Bài 23 Tại trạm xăng.mp4
24.Từ vựng tiếng Anh giao tiếp Bài 24 Tại quầy thuốc.mp4
25.Từ vựng tiếng Anh giao tiếp Bài 26 Kết hôn.mp4
26.Từ vựng tiếng Anh giao tiếp Bài 25 Tại hiệu giặt là.mp4
27.Từ vựng tiếng Anh giao tiếp Bài 27 Gia đình.mp4
28.Từ vựng tiếng Anh giao tiếp Bài 28 Mua sắm.mp4
29.Từ vựng tiếng Anh giao tiếp Bài 30 Cảm ơn.mp4
30.Từ vựng tiếng Anh giao tiếp Bài 29 Trả giá.mp4
31.Từ vựng tiếng Anh giao tiếp Bài 31 Chán nản và động viên.mp4
32.Từ vựng tiếng Anh giao tiếp Bài 32 Ăn uống.mp4
33.Từ vựng tiếng Anh giao tiếp Bài 33 Chào tạm biệt.mp4
34.Từ vựng tiếng Anh giao tiếp Bài 34 Phàn nàn.mp4
35.Từ vựng tiếng Anh giao tiếp Bài 35 Hối lỗi.mp4
36.Từ vựng tiếng Anh giao tiếp Bài 36 Giáo dục.mp4
37.Từ vựng tiếng Anh giao tiếp Bài 37 Thần tượng.mp4
38.Từ vựng tiếng Anh giao tiếp bài 39 Marketing và quảng cáo.mp4
39.Từ vựng tiếng Anh giao tiếp Bài 38 Ngày nghỉ, lễ tết.mp4
40.Từ vựng tiếng Anh giao tiếp Bài 40 Phỏng vấn xin việc.mp4

6. Tiếng Anh giao tiếp phỏng vấn xin việc.
Phỏng vấn tiếng Anh Bài 1 Tên và tuổi.mp4
Phỏng vấn tiếng Anh Bài 2 Địa chi và quê quán.mp4
Phỏng vấn tiếng Anh Bài 3 Trình độ học vấn.mp4
Phỏng vấn tiếng Anh Bài 4 Kinh nghiệm làm việc.mp4
Phỏng vấn tiếng Anh Bài 5 Thành tựu.mp4
Phỏng vấn tiếng Anh Bài 6 Tính cách.mp4
Phỏng vấn tiếng Anh Bài 7 Sở thích.mp4
Phỏng vấn tiếng Anh Bài 8 Năng lực.mp4
Phỏng vấn tiếng Anh Bài 9 Người thân.mp4
Phỏng vấn tiếng Anh Bài 10 Điểm yếu.mp4
Phỏng vấn tiếng Anh Bài 11 Lý do nghỉ việc.mp4
Phỏng vấn tiếng Anh Bài 12 Lý do xin việc.mp4
Phỏng vấn tiếng Anh Bài 13 Khả năng ngoại ngữ.mp4
Phỏng vấn tiếng Anh Bài 14 Kỹ năng quản lý thời gian.mp4
Phỏng vấn tiếng Anh Bài 15 Tiền lương.mp4
Phỏng vấn tiếng Anh Bài 16 Mục tiêu công việc.mp4
Phỏng vấn tiếng Anh Bài 17 Câu hỏi cho ứng viên.mp4
Phỏng vấn tiếng Anh Bài 18 Khả năng nhận việc.mp4
Phỏng vấn tiếng Anh Bài 19 Cách thức liên lạc.mp4
Phỏng vấn tiếng Anh Bài 20 Kết thúc cuộc phỏng vấn.mp4

7. Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 1 Greetings – Chào hỏi.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 2 Meeting – Gặp gỡ.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 3 Saying goodbye – Tạm biệt.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 4 Introduction – Giới thiệu.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 5 Nói chuyện về thời tiết.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 6 Thời gian và ngày tháng.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 7 Hỏi và chỉ đường.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 8 Taxi.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 9 Sports – Thể thao.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 10 Shopping – Mua sắm.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 11 Holiday – Ngày nghỉ.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 12 Going to a party – Đi dự tiệc.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 13  Back from vacation – Sau kỳ nghỉ.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 14 Trong nhà hàng.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 15 Đặt phòng khách sạn.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 16 Trong quán rượu.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 17 Gọi điện thoại.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 18 Yêu cầu sự giúp đỡ.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 19 Tại ngân hàng.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 20 Trên máy bay.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 21 Tại bưu điện.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 22 Tại sân bay.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 23 Sở thích.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 24 Chúc mừng.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 25 Đưa ra lời khen ngợi.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 26 Bị ốm.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 27 Đưa ra lời gợi ý.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 28 Phàn nàn.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 29 Job – Công việc.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 30 Cách ứng sử.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 31 Invitations – Lời mời.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 32 Cảm ơn.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 33 Trường học.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 34 Thông báo tin mừng.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 35 Nói vể hoạt động hàng này.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 36 Tìm việc.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 37 Family – Gia đình.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 38 Giáo dục.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 39 Gặp bác sĩ.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 40 Trạm xe Bus.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 41 Trong quán cafe.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 42 Nói lời tạm biệt.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 43 Gặp gỡ, thăm hỏi.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 44 Cách để bắt đầu cuộc hội thoại.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 45 Cách xưng hô.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 46 Đi chợ.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 47 Tìm các chủ đề để nói chuyện.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 48 Nhân viên mới.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 49 Nói lời xin lỗi.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 50 Kế hoạch cho ngày cuối tuần.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 51 Đi cắt tóc.mp4
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Bài 52 Excuses – Xin lỗi.mp4

8. Tiếng Anh giao tiếp hàng ngày. .
Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày Bài 1 Chào hỏi.mp4
Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày Bài 2 Xin phép và cho phép.mp4
Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày Bài 3 Hỏi và chỉ đường.mp4
Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày Bài 4 Hẹn và hủy lịch hẹn.mp4
Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày Bài 5 Xin lỗi.mp4
Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày Bài 6 Tranh cãi.mp4
Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày Bài 7 Than phiền.mp4
Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày Bài 8 Compromising – Nhượng bộ.mp4
Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày Bài 9 Complimenting – Khen ngợi.mp4
Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày Bài 10 Bày tỏ ý định.mp4
Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày Bài 11 Correcting – Đính chính.mp4
Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày Bài 12 Consoling – An ủi.mp4
Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày Bài 13 Contradicting – Phản biện.mp4
Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày Bài 14 Congratulating – Chúc mừng.mp4
Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày Bài 15 Critizing – Phê bình.mp4
Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày Bài 16 Bày tỏ sự buồn chán.mp4
Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày Bài 17 Disbelieving – Nghi ngờ.mp4
Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày Bài 18 Thể hiện sự bất đồng.mp4
Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày Bài 19 Hỏi ý kiến và bày tỏ ý kiến.mp4
Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày Bài 20 Bày tỏ sự thất vọng.mp4
Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày Bài 21 Bày tỏ sự bực mình.mp4
Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày Bài 22 Bày tỏ sự thông cảm.mp4
Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày Bài 23 Yêu cầu giúp đỡ.mp4
Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày Bài 24 Thanking – Cảm ơn.mp4
Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày Bài 25 Đề nghị giúp đỡ.mp4
Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày Bài 26 Inviting – Lời mời.mp4
Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày Bài 27 Persuading – Thuyết phục.mp4
Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày Bài 28 Bày tỏ sở thích.mp4
Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày Bài 29 Threatening – Đe doạ.mp4
Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày Bài 30 Urging – Hối thúc.mp4
Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày Bài 31 Lời khuyên và đề nghị.mp4
Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày Bài 32 Chỉ ra những hiểu lầm.mp4
Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày Bài 33 Bày tỏ sự hiếu kỳ.mp4
Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày Bài 34 Kết thúc cuộc nói chuyện và cáo từ.mp4
Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày Bài 35 Using euphemism – Nói giảm nói tránh.mp4
Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày Bài 36 Warning – Cảnh báo.mp4
Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày Bài 37 Worrying – Lo lắng.mp4
Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày Bài 38 Birthday party – Bữa tiệc sinh nhật.mp4
Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày Bài 39 Dance – Khiêu vũ.mp4
Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày Bài 40 Wedding – Lễ cưới.mp4
Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày Bài 41 Cocktail party – Bữa tiệc cốc tai.mp4
Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày Bài 42 Banquet – Dạ tiệc.mp4
Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày Bài 43 Funeral – Đám tang.mp4
Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày Bài 44 Present – Tặng quà.mp4
Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày Bài 45 New Year – Năm mới.mp4
Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày Bài 46 Chrismas – Giáng sinh.mp4
Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày Bài 47 Making a phone call – Gọi điện thoại.mp4
Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày Bài 48 Mua quà lưu niệm.mp4
Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày Bài 49 Yêu cầu người gọi để lại lời nhắn.mp4
Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày Bài 50 Food and drinks.mp4

Khóa học là các Video định dạng HD như hình nên quá trình học rất trực quan.

300 Video học tiếng anh giao tiếp cơ bản cho người mới bắt đầu.
300 Video học tiếng anh giao tiếp cơ bản cho người mới bắt đầu.
Bán key phần mềm bản quyền tại www.KeyBanQuyen.VN

Link: 

https://terabox.com/s/1X8uOjugfoYt2v2HOuyynuw

Pass :3nvw

Link GoogleDrive.  

Có Fee!

Hỗ trợ : 0934.363.833 ( Số có Zalo ) – 0888.168.911 – 0966.691.196 .
( Số điện thoại chỉ dùng vào mục đích bán hàng. Vui lòng không liên hệ với các mục đích khác. Vì chúng tôi là 1 DỊCH VỤ. ).

Có thể bạn cần : ( Chúng tôi cung cấp sỉ và lẻ tất cả phần mềm của Microsoft ).

Key Windows và Office máy trạm Full 32 Bit và 64 Bit bán chạy : Key Bản Quyền Windows 10 ProKey Bản Quyền Windows 7 ProKey Bản Quyền Windows 7 Ultimate ,Key Bản Quyền Office 2019 – 365 Pro Plus trọn đời , Key Bản Quyền Office 2019 Pro Plus , Key Bản Quyền Office 2013 Pro PlusKey bản Quyền Office 2010 Pro Plus.

Key Bản Quyền Visio + Project Full 32 Bit và 64 Bit :Key Bản Quyền Visio 2019 Pro , Key Bản Quyền Project 2019 ProKey Bản Quyền Visio 2016 Pro , Key Bản Quyền project 2016 Pro .

Key bản Quyền Windows Server khuyến mãi giảm giá :Key Bản Quyền Windows Server 2019 Standard , Key Bản Quyền Windows Server 2019 Datacenter ,Key Bản Quyền Windows Server 2016 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2016 DatacenterKey Bản Quyền Windows Server 2012 R2 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2012 R2 DatacenterKey Bản Quyền Windows Server 2008 R2 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2008 R2 Enterprise.

Key bản Quyền SQL Server Full 32 Bit và 64 Bit Uy tín giá rẻ :Key Bản Quyền SQL Server 2008 R2 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2008 R2 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2012 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2012 Enterprise Key Bản Quyền SQL Server 2014 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2014 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2016 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2016 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2017 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2017 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2019 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2019 Enterprise ,

Key Bản Quyền Visual Studio Enterprise Full 32 Bit và 64 Bit bán chạy : Key Visual Studio Enterprise 2017 ,  Key Visual Studio Enterprise 2019 .

Key Bản Quyền Exchange Server Vĩnh Viễn Key bản Quyền Exchange Server 2019 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2019 Enterprise Key bản Quyền Exchange Server 2016 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2016 Enterprise Key bản Quyền Exchange Server 2013 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2013 Enterprise ,

Tài khoản GoogleDrive từ 1Tb tới 10TB , Tài khoản OneDrive 5Tb Giá Rẻ ,

Trả lời