CD nhạc trung tâm Thúy Nga 003 – Họa Mi – Em Đi Rồi (1988) [WAV].

CD nhạc trung tâm Thúy Nga 003 - Họa Mi - Em Đi Rồi (1988) [WAV].
Thúy Nga CD 003 :
Họa Mi – Em Đi Rồi (1988)
CD nhạc trung tâm Thúy Nga 003 - Họa Mi -  Em Đi Rồi (1988) [WAV].
Tracklist:
01. Em Ði Rồi – Họa Mi
02. Tango Dĩ Vãng – Họa Mi
03. Mùa Thu Cho Em – Họa Mi
04. Bướm Trắng – Họa Mi
05. Tình Vẫn Chưa Yên – Họa Mi
06. Mười Năm Yêu Em – Họa Mi
07. Thu Khóc Trên Ngàn – Họa Mi
08. Ðêm Ðông – Họa Mi
09. Bài Tango Cho Em – Họa Mi
10. Ðừng Xa Nhau – Họa Mi

Trả lời