CD nhạc trung tâm Thúy Nga 002 – The Best of Hương Lan – Khi Đã Yêu (1988) [WAV].

CD nhạc trung tâm Thúy Nga - The Best of Hương Lan - Khi Đã Yêu (1988) [WAV].
Hương Lan – The Best of Hương Lan – Khi Đã Yêu (1988).
CD nhạc trung tâm Thúy Nga - The Best of Hương Lan - Khi Đã Yêu (1988) [WAV].
Tracklist:
01. Ngày Đá Ðơm Bông – Hương Lan
02. Khi Đã Yêu – Hương Lan
03. Cây Đàn Bỏ Quên – Hương Lan
04. Chiều Thương Đô Thị – Hương Lan
05. Niệm Khúc Cuối – Hương Lan
06. Tôi Với Trời Bơ Vơ – Hương Lan
07. Lạnh Lùng – Hương Lan
08. Giấc Ngủ Cô Ðơn – Hương Lan
09. Kiếp Đam Mê – Hương Lan
10. Thơ Ngây – Hương Lan
11. Trả Lại Anh – Hương Lan
12. Ngày Về – Hương Lan

Trả lời