Video khóa học Windows Server 2022 mới nhất.

Video khóa học Windows Server 2022 mới nhất.
Học quản trị mạng Windows Server 2022:
Video khóa học Windows Server 2022 mới nhất.
Video khóa học Windows Server 2022 mới nhất.
– Học cài đặt Windows Server 2022 để hiểu các tính năng, role và cấu hình cơ bản của hệ điều hành.
– Tìm hiểu về Active Directory Domain Services trong Windows Server để quản lý người dùng và nhóm. Học cách tạo, quản lý user, group, OU, gán quyền…
– Học cấu hình DNS Server để cung cấp dịch vụ phân giải tên miền cho mạng.
– Học cấu hình DHCP Server để cấp phát địa chỉ IP tự động cho các máy trạm trong mạng.
– Tìm hiểu về file services, cách share folders và cấp quyền truy cập cho người dùng.
– Học cách backup, restore dữ liệu và cấu hình RAID trên Windows Server.
– Tìm hiểu về bảo mật firewall, encryption, VPN trên Windows Server 2022.
– Thực hành cài đặt, cấu hình Windows Server 2022 trên môi trường ảo hoặc thực tế.
– Tham khảo các khóa học, sách hướng dẫn về Windows Server 2022 để nắm rõ hơn.
Định cấu hình các dịch vụ nâng cao của Windows Server Hybrid:
1. Mở rộng kiến thức nội dung của bạn.mp4
2. Tích lũy kinh nghiệm thực tế.mp4
2. Phát triển kỹ năng làm bài kiểm tra.mp4
4. Chứng nhận Bước tiếp theo.mp4
Triển khai và quản lý dịch vụ miền Active Directory:
1. Triển khai và quản lý bộ điều khiển miền
2. Cấu hình môi trường rừng Active Directory
3. Tạo và quản lý nguyên tắc bảo mật AD DS
4. Triển khai và quản lý danh tính lai
5. Quản lý Windows Server bằng Group Policy
Triển khai dịch vụ chứng chỉ Active Directory:
1. Tổng quan khóa học.
2. Tìm hiểu dịch vụ chứng chỉ Active Directory
3. Triển khai ADCS trên Windows Server 2022
4. Triển khai Cơ quan cấp chứng chỉ cấp dưới trong Windows Server 2022
5. Duy trì dịch vụ chứng chỉ trong Windows Server 2022
6. Sử dụng Mẫu chứng chỉ trên Windows Server 2022
7. Đăng ký người dùng và thiết bị có chứng chỉ trong Windows Server 2022
Triển khai và quản lý cơ sở hạ tầng mạng tại chỗ và kết hợp:
1. Triển khai giải quyết tên tại chỗ và kết hợp
2. Quản lý địa chỉ IP trong các kịch bản tại chỗ và kết hợp
3. Triển khai kết nối mạng tại chỗ
4. Triển khai kết nối mạng lai
Triển khai và quản lý Windows Server Tính sẵn sàng cao:
1. Tổng quan khóa học
2. Triển khai Cụm chuyển đổi dự phòng Windows Server
3. Định cấu hình cụm chuyển đổi dự phòng của máy chủ Windows
4. Quản lý cụm chuyển đổi dự phòng của máy chủ Windows
5. Quản lý phân cụm chuyển đổi dự phòng
6. Triển khai và quản lý không gian lưu trữ trực tiếp
Thực hiện khắc phục thảm họa,sự cố trong Windows Server 2022 :
1. Tổng quan khóa học.
2. Quản lý sao lưu cho Windows Server
3. Quản lý Recovery cho Windows Server
4. Triển khai khắc phục thảm họa bằng cách sử dụng Azure Site Recovery
5. Bảo vệ máy ảo bằng cách sử dụng bản sao Hyper-V
Triển khai Microsoft Windows VPN:
01. Tổng quan khóa học
02. Tổng quan về Luôn bật VPN
03. Quy hoạch cơ sở hạ tầng
04. Chuẩn bị cơ sở hạ tầng
05. Cấu hình cơ sở hạ tầng VPN
06. Cung cấp luôn trên máy khách VPN
07. Cấu hình nâng cao
08. Luôn bật VPN trong Azure
09. Chứng chỉ và Intune
10. Cấu hình tính sẵn sàng cao
11. Giám sát và báo cáo
12. Khắc phục sự cố
Quản lý dịch vụ lưu trữ và tập tin:
1. Định cấu hình đồng bộ hóa tệp Azure
2. Quản lý đồng bộ hóa tệp Azure
3. Định cấu hình và quản lý chia sẻ tệp Windows Server
4. Cấu hình bộ nhớ Windows Server
5. Quản lý bộ nhớ Windows Server
Quản lý máy ảo và vùng chứa:
1. Cấu hình Hyper-V
2. Quản lý Hyper-V
3. Quản trị máy ảo khách Hyper-V
4. Tạo và quản lý vùng chứa
5. Quản lý máy ảo Azure chạy Windows Server
Quản lý khối lượng công việc trong môi trường kết hợp:
1. Quản lý Windows Server trong môi trường kết hợp
2. Quản lý máy chủ Windows bằng cách sử dụng Azure Services
3. Quản lý khối lượng công việc bằng cách sử dụng dịch vụ Azure
Di chuyển máy chủ và khối lượng công việc:
1. Tổng quan khóa học
2. Di chuyển bộ nhớ tại chỗ trên Windows Server
3. Di chuyển máy chủ tại chỗ sang Azure
4. Di chuyển khối lượng công việc sang Windows Server 2022
5. Di chuyển khối lượng công việc IIS sang Azure
6. Di chuyển cơ sở hạ tầng AD DS sang Windows Server 2022 AD DS
Giám sát và khắc phục sự cố môi trường máy chủ:
1. Tổng quan khóa học
2. Giám sát Windows Server bằng các công cụ cục bộ
3. Giám sát Windows Server bằng dịch vụ Azure
4. Khắc phục sự cố mạng kết hợp Windows Server
5. Khắc phục sự cố khi triển khai máy ảo Windows Server
6. Khắc phục sự cố kết nối máy ảo Windows Server
7. Khắc phục sự cố Active Directory
Cài đặt và triển khai hệ điều hành:
1. Tổng quan khóa học
2. Lập kế hoạch cài đặt và nâng cấp Windows 2022
3. Cài đặt và nâng cấp Windows Server 2022
4. Tạo, quản lý và duy trì hình ảnh triển khai
5. Tự động cài đặt Windows Server 2022
Bảo mật cơ sở hạ tầng tại chỗ và kết hợp:
1. Tổng quan khóa học
2. Bảo mật hệ điều hành Windows Server
3. Bảo mật tài khoản Active Directory kết hợp
4. Cấu hình bảo mật tài khoản Active Directory kết hợp
5. Khắc phục sự cố bảo mật máy chủ Windows với dịch vụ Azure
6. Bảo mật mạng máy chủ Windows
7. Bảo mật bộ nhớ máy chủ Windows
Quản lý an ninh ,bảo mật trong Windows Server 2022 :
1. Tổng quan khóa học
2. Khả năng bảo mật của Windows Server 2022
3. Quản lý an toàn Windows Server 2022
4. Bảo mật Windows Server 2022
5. Tăng cường bảo vệ Windows Server 2022
6. Bảo mật Windows Server 2022 bằng Microsoft Baselines
Có gì mới trong Windows Server 2022:
1. Tổng quan khóa học
2. Cập nhật bộ kỹ năng Windows Server 2019 của bạn lên Windows Server 2022
3. Các tính năng kết hợp mới trong Windows Server 2022
4. Tính năng bảo mật mới trong Windows Server 2022
5. Tính năng lưu trữ mới trong Windows Server 2022
6. Tính năng nền tảng mới Windows Server 2022.
Chú ý : Tài liệu khóa học là Video tiếng Anh hướng dẫn từng bước kèm phụ đề,kèm bài tập nên rất dễ học. Và phù hợp với mọi đối tượng.

Trả lời