Tài liệu và Video học IELTS nền tảng 5.0 ( Phần 1 ). ( 20).

IELTS là một chứng chỉ quốc tế với 4 kỹ năng là nghe, nói, đọc, viết. Chình thế, luyện thi IELTS rất khó và vất vả. So với kỹ năng nói và viết thì hai kỹ năng nghe và đọc là những phần mà học viên Việt Nam dễ lúng túng và mất điểm nhất.

 Theo thống kê, mỗi năm trên thế giới có 2 triệu người dân thực hiện bài thi IELTS, nhiều trường đại học chấp nhận kết quả IELTS trong việc tuyển sinh nên ngày càng nhiều thí sinh đăng ký luyện thi để IELTS để mở rộng con đường học vấn, đi làm và nhập cư của mình.

Tuy nhiên:

Các bạn biết không, điểm thi IELTS của người Việt Nam thường bị “rơi rụng” điểm số trong bài thi luyện nghe và đọc dù bạn có chiến thuật. Lý do rất đơn giản là do bạn chưa biết làm bài thi hiệu quả và chưa biết luyện tập đến từng kỹ năng nhỏ của kỹ năng lớn là nghe và đọc.

Thêm nữa, thứ tự các câu hỏi lại không đúng theo trình tự nội dung được phát trong bài thi nghe nên bạn cần nắm được ngữ cảnh bài nghe để bắt từ khóa, bao quát câu hỏi ngay từ đầu thì mới không lúng túng.

Để làm được điều này, bạn cần trang bị cho mình nhiều kiến thức và luyện tập đề thi thật nhiều. Khóa học IELTS nền tảng 5.0 phần 1 (Nghe – đọc), Giảng viên cung cấp cho người học kiến thức toàn diện về dạng bài thi IELTS, tạo nền tảng vững chắc để sau khi kết thúc khóa học người học ngoại ngữ online có thể sở hữu một khối kiến thức và kĩ năng thực hành làm bài thi IELTS ở mức độ thang điểm 5.0

Trong mỗi bài học, các nội dung được thiết kế hết sức thân thiện với người học trực tuyến. Bài học luôn bắt đầu bằng những phần từ vựng cơ bản theo chủ đề, nằm trong bài học, được trình bày bằng ngôn ngữ dễ hiểu, gần gũi với người học. Các bài tập thực hành được lồng ghép với các chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS. Giáo viên hướng dẫn, phân tích cách làm bài, và đáp án chi tiết.

Hãy nhanh tay đăng ký khóa học IELTS nền tảng 5.0 phần 1 (Nghe – đọc) ngay hôm nay!

Nội dung khóa học :

 Phần 1: Định dạng bài thi Nghe hiểu

 Bài 1: Giới thiệu định dạng bài thi Nghe hiểu

 Bài 2: Tourism Form completion – Sentence completion (p1)

 Bài 3: Tourism Form completion – Sentence completion (p2)      :11:27

 Bài 4: People: Note completion – Predicting the answer (P1)      :06:51

 Bài 5: People: Note completion – Predicting the answer (P2)      :08:18

 Bài 6: Travel and Transportation: Labelling diagram – Listening for synonyms (P1)

 Bài 7: Travel and Transportation: Labelling diagram – Listening for synonyms (P2)

 Bài 8: Techonology: Table completion – Multiple choice (P1)      :09:57

 Bài 9: Techonology: Table completion – Multiple choice (P2)      :08:37

 Bài 10: Animals Understanding agreement – Matching (P1)      :06:19

 Bài 11: Animals Understanding agreement – Matching (P2)      :07:54

 Bài 12: Study abroad: Form filling – Table & note completion (P1)      :07:38

 Bài 13: Study abroad: Form filling – Table & note completion (P2)      :06:20

 Bài 14: Study abroad: Form filling – Table & note completion (P3)      :06:07

 Bài 15: Job & career: Flowchart completion      :14:17

 Bài 16: Medicine & Health: Multiple choice      :12:47

 Bài 17: Advertisement: Classification      :14:05

 Bài 18: Family & Society: Matching P1      :08:36

 Bài 19: Family & Society: Matching P2      :09:28

 Bài 20: Crime & Punishment: Note completion – Matching P1      :07:38

 Bài 21: Crime & Punishment: Note completion – Matching P2      :07:17

 Bài 22: Crime & Punishment: Note completion – Matching P3      :06:49

 Bài 23: Environment & Population: Matching – Flowchart completion P1      :10:29

 Bài 24: Environment & Population: Matching – Flowchart completion P2      :08:59

 Bài 25: Environment & Population: Matching – Flowchart completion P3      :09:51

 Bài 26: Communication: Multiple choice – Note completion P1      :03:45

 Bài 27: Communication: Multiple choice – Note completion P2      :04:49

 Bài 28: Communication: Multiple choice – Note completion P3      :07:55

 Bài 29: Communication: Multiple choice – Note completion P4      :05:37

 Bài 30: Communication: Multiple choice – Note completion P5      :05:41

 Bài 31: Culture & Entertainment: Labelling plans and maps P1      :08:30

 Bài 32: Culture & Entertainment: Labelling plans and maps P2      :07:26

 Bài 33: Producers & Customers: Choosing multiple items in a list – Summary completion P1      :10:35

 Bài 34: Producers & Customers: Choosing multiple items in a list – Summary completion P2      :04:33

 Bài 35: Producers & Customers: Choosing multiple items in a list – Summary completion P3      :08:34

 Bài 36: Modern life’s problems: Short answers – Sentence completion P1      :12:22

 Bài 37: Modern life’s problems: Short answers – Sentence completion P2      :09:05

 Bài 38: Mind & Intelligence: Summary completion – Multiple choice with more than 1 option P1      :12:32

 Bài 39: Mind & Intelligence: Summary completion – Multiple choice with more than 1 option P2      :08:19

 Bài 40: Mind & Intelligence: Summary completion – Multiple choice with more than 1 option P3      :06:10

 Phần 2: Định dạng bài thi Đọc hiểu

 Bài 41: Giới thiệu định dạng bài thi Đọc hiểu      :06:32

 Bài 42: Tourism Table completion – Matchin features      :09:55

 Bài 43: People Flowchart completion – Short answer question      :10:22

 Bài 44: Travel and Transportation: Labelling diagram – Matching headings      :09:15

 Bài 45: Techonology Sentence completion – Matching      :10:51

 Bài 46: Animals Sentence completion – Pick form a list      :10:38

 Bài 47: Study abroad: Skimming – Prediction – Multiple choice      :11:35

 Bài 48: Job & career Scanning – Guessing meaning from context – T/F/NG P1      :07:05

 Bài 49: Job & career Scanning – Guessing meaning from context – T/F/NG P2      :08:15

 Bài 50: Medicine & Health: Classification – Multiple choice P1      :07:15

 Bài 51: Medicine & Health: Classification – Multiple choice P2      :08:12

 Bài 52: Advertisement: Note completon – Matching headings to passages P1      :08:12

 Bài 53: Advertisement: Note completon – Matching headings to passages P2      :06:40

 Bài 54: Family & Society: Scanning – Short answer questions P1      :07:46

 Bài 55: Family & Society: Scanning – Short answer questions P2      :07:46

 Bài 56: Crime & Punishment: Skimming – Sentence completion – Y/N/NG      :09:15

 Bài 57: Environment & Population: Sentence completion – Matching headings P1      :07:21

 Bài 58: Environment & Population: Sentence completion – Matching heading P2      :07:51

 Bài 59: Happiness: Summary completion – Multiple choice      :12:08

 Bài 60: Culture & Entertainment: Locating information – Matching information and features P1      :06:36

 Bài 61: Culture & Entertainment: Locating information – Matching information and features P2      :07:39

 Bài 62: Producers & Customers: Reading for the main idea – Summary completion P1      :09:46

 Bài 63: Producers & Customers: Reading for the main idea – Summary completion P2      :07:29

 Bài 64: Modern life’s problems: Prediction – Guessing meaning from context – Short answers      :12:25

 Bài 65: Mind & Intelligence: Table completion – Note completion P1      :08:44

 Bài 66: Mind & Intelligence: Table completion – Note completion P2      :05:52

9TB Video Khóa học tiếng Việt về : Đồ họa, thiết kế, văn phòng, lập trình, Ngoại Ngữ ( Anh, Nhật, Trung,Hàn ),Công Nghệ phần mềm, Làm giàu, Kỹ năng sống, Quản trị doanh nghiệp .. ..LÀ GIÁO TRÌNH TIẾNG VIỆT…….và hơn 30TB Film tiền tỉ giảm giá chỉ còn 1.1 triệu VNĐ tại đây   

Hỗ trợ : 0934.363.833 ( Số có Zalo ) – 0888.168.911 – 0966.691.196 .

Link: 

https://terabox.com/s/1X8uOjugfoYt2v2HOuyynuw  

Pass :3nvw

 Link GoogleDrive.  

Trả lời