Hướng dẫn cài đặt Windows 7, Windows 10 , Windows Server 2012 – 2016 và 2019 trên VPS Vultr – Phần 2.

Hướng dẫn cài đặt Windows 7, Windows 10 , Windows Server 2012 – 2016 và 2019 trên VPS Vultr – Phần 2.

Hướng dẫn cài đặt Windows 7, Windows 10 , Windows Server 2012 - 2016 và 2019 trên VPS Vultr
Tới đây bạn chọn Load Driver .
Hướng dẫn cài đặt Windows 7, Windows 10 , Windows Server 2012 - 2016 và 2019 trên VPS Vultr
Và trỏ tới ổ CD/DVD – Chọn tới Folder : Driver_KeyBanQuyen.VN => Driver này gồm card mạng cho Vultr và nhận HDD.
Hướng dẫn cài đặt Windows 7, Windows 10 , Windows Server 2012 - 2016 và 2019 trên VPS Vultr
Chọn tất cả Driver trong đây và nhấn Next .
Hướng dẫn cài đặt Windows 7, Windows 10 , Windows Server 2012 - 2016 và 2019 trên VPS Vultr
Tiến hành Fdisk.
Hướng dẫn cài đặt Windows 7, Windows 10 , Windows Server 2012 - 2016 và 2019 trên VPS Vultr
Và cài Windows bình thường.
Hướng dẫn cài đặt Windows 7, Windows 10 , Windows Server 2012 - 2016 và 2019 trên VPS Vultr
Sau khi cài xong. Bạn tìm tới thiết lập Account.
Hướng dẫn cài đặt Windows 7, Windows 10 , Windows Server 2012 - 2016 và 2019 trên VPS Vultr
Và đặt mật khẩu cho tài khoản.
Hướng dẫn cài đặt Windows 7, Windows 10 , Windows Server 2012 - 2016 và 2019 trên VPS Vultr
Hướng dẫn cài đặt Windows 7, Windows 10 , Windows Server 2012 - 2016 và 2019 trên VPS Vultr
Nháy chuột phải vào My Computer / chọn Properties xong vào : Advanced system settings .
Hướng dẫn cài đặt Windows 7, Windows 10 , Windows Server 2012 - 2016 và 2019 trên VPS Vultr
Bật tính năng Remote Desktop lên.
Hướng dẫn cài đặt Windows 7, Windows 10 , Windows Server 2012 - 2016 và 2019 trên VPS Vultr
Bạn có thể phải vào Services.msc để bật các dịch vụ remote lên như hình. Sau đó dùng Remote kết nối với IP của Vultr.
Hướng dẫn cài đặt Windows 7, Windows 10 , Windows Server 2012 - 2016 và 2019 trên VPS Vultr

Đăng nhập VPS thành công.

Bản Windows 7 Lite cho Vultr đã được www.KeyBanQuyen.VN tối ưu nhẹ nhất. Nếu bạn cần có thể liên hệ với chúng tôi.

Trả lời