Làm Thế Nào Để Khôi Phục Lại Tài Khoản Facebook Bị Hack

Bài viết này nhằm cung cấp hướng dẫn cơ bản cho những người mới tiếp xúc với việc quảng cáo trên Facebook về cách khôi phục tài khoản bị hack. Nó tập trung vào các bước cần thực hiện khi một tài khoản Facebook bị xâm nhập, giúp người đọc hiểu cách bảo vệ thông tin cá nhân và tái kiểm soát tài khoản của mình.


Khôi Phục Lại Tài Khoản Facebook Bị Hack

1. Xác Nhận Bị Hack

  • Nhận biết các dấu hiệu của việc tài khoản bị hack như: hoạt động không được phép, tin nhắn gửi đi mà không phải từ bạn, thay đổi thông tin cá nhân không do bạn thực hiện.

2. Lấy Lại Quyền Kiểm Soát

  • Đăng nhập vào tài khoản bằng cách sử dụng một thiết bị hoặc trình duyệt an toàn.
  • Thay đổi mật khẩu ngay lập tức và kích hoạt xác minh hai bước nếu có thể.

3. Kiểm Tra Các Thiết Lập An Toàn

  • Xem xét và cập nhật lại các thiết lập bảo mật như email, số điện thoại liên kết, và các bước xác minh an toàn khác.

4. Báo Cáo Cho Facebook

  • Báo cáo tài khoản bị hack cho Facebook thông qua trang Trợ Giúp.
  • Theo dõi hướng dẫn của Facebook để giúp họ xác nhận và xử lý vấn đề.

5. Kiểm Tra Các Ứng Dụng Kết Nối

  • Xem xét và gỡ bỏ các ứng dụng hoặc trò chơi có thể đã cấp quyền truy cập vào tài khoản của bạn.

6. Tăng Cường An Toàn Tài Khoản

  • Sử dụng mật khẩu mạnh, không sử dụng mật khẩu trùng lặp và kích hoạt xác minh hai bước để bảo vệ tài khoản.

7. Theo Dõi Hoạt Động

  • Kiểm tra thường xuyên hoạt động của tài khoản để phát hiện bất thường và đổi mật khẩu thường xuyên.

Tóm Lược

Khi tài khoản Facebook của bạn bị hack, việc nhanh chóng phục hồi quyền kiểm soát và cập nhật các thiết lập bảo mật là cực kỳ quan trọng. Luôn lưu ý để bảo vệ thông tin cá nhân và đề cao an ninh tài khoản của mình trên mạng xã hội này.

Trả lời