Khóa Học Xây dựng website hoàn chỉnh với Laravel PHP Framework.

Khóa Học Xây dựng website hoàn chỉnh với Laravel PHP Framework.

Giới thiệu khóa học

Khoá học này sẽ hướng dẫn bạn phát triển một website phần backend từ đầu tới cuối với ngôn ngữ PHP thông qua việc sử dụng Framework PHP mạnh mẽ nhất bây giờ là Laravel 5.3

Khoá học được thiết kế theo phương pháp Learning by Doing. Học thông qua làm.

Thông qua những ví dụ những bài tập và đặc biệt là thông qua dự án cuối môn, bạn sẽ hiểu và làm được những việc sau:

Khóa Học Xây dựng website hoàn chỉnh với Laravel PHP Framework.

 • Tạo ứng dụng web theo kiến trúc MVC: Ứng dụng tinh gọn, dễ dàng tuỳ biến và bảo trì
 • Thực hiện điều hướng trang web thông qua route của Laravel
 • Tương tác với cơ sở dữ liệu thông qua hệ thống ORM có sẵn của Laravel
 • Tương tác với cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng lệnh SQL
 • Xây dựng website với toàn bộ các thao tác Thêm, Sửa, Xoá, Truy Vấn
 • Thiết lập và xây dựng kiến trúc cơ sở dữ liệu thông qua các file PHP.
 • Tạo layout chung cho ứng dụng web
 • Từ làm một website ứng dụng ToDoList từ đầu tới cuối với đầy đủ tính năng thao tác với cơ sở dữ liệu

Kết thúc khoá học, nếu bạn làm được project của dự án, thì tôi tin là bạn đã sẵn sàng để làm công việc của 1 developer PHP ở mức độ thành thạo. Bạn hãy tự tin để bắt đầu một công việc mới nhé!

Bạn sẽ học được gì?

 • Xây dựng ứng dụng web hoàn chỉnh có tính tương tác với dữ liệu bằng PHP
 • Làm việc với Laravel Framework mới nhất
 • Xây dựng theo mô hình MVC
 • Sử dụng Eloquent ORM
 • Sử dụng SQL
 • Thiết lập template cho website với Blade Template
 • Xây dựng form để thu thập dữ liệu
 • Hiển thị dữ liệu
 • Tìm kiếm dữ liệu
 • Cập nhật và xoá dữ liệu
 • Định hướng trang web với Route

Đối tượng đào tạo

 • Sinh viên muốn trở thành lập trình viên web php chuyên nghiệp
 • Lập trình viên muốn học framework tuyệt vời nhất của php
 • Người muốn kiếm tiền từ công việc làm freelancer php developer

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu khoá học
 Bài 1: Giới thiệu khoá học 0:02:42
 Phần 2: Thiết lập môi trường local
 Bài 2: Giới thiệu chung 0:03:55
 Bài 3: Cài đặt web server XAMPP 0:05:07
 Bài 4: Cài đặt IDE: PHP Storm 0:08:20
 Bài 5: Composer 0:02:33
 Bài 6: Git 0:03:46
 Bài 7: Tạo dự án Laravel 0:07:55
 Bài 8: Virtual Host 0:03:50
 Bài 9: Mở project trong IDE 0:03:51
 Phần 3: Định tuyến Route
 Bài 10: Giới thiệu về Route 0:04:54
 Bài 11: Tạo 1 route mới 0:05:45
 Bài 12: Route nâng cao 0:05:28
 Bài 13: Route có tham số 0:03:39
 Bài 14: Thách thức Route 0:00:51
 Bài 15: Giải pháp Route 0:02:48
 Bài 16: Uỷ quyền trong route 0:04:32
 Phần 4: Điều khiển Controller
 Bài 17: Giới thiệu về Controller 0:07:49
 Bài 18: Lỗi thường gặp với Controller 0:04:49
 Bài 19: Truyền tham số trong Controller 0:03:42
 Phần 5: Hiển thị View
 Bài 20: Giới thiệu về Blade Teamplate 0:03:17
 Bài 21: Tạo mới Blade Template 0:03:37
 Bài 22: Tạo mới 1 trang web 0:10:09
 Bài 23: Thách thức Blade Template 0:02:12
 Bài 24: Giải pháp Blade Template 0:11:41
 Phần 6: Làm việc với cơ sở dữ liệu
 Bài 25: Cấu hình PhpMyadmin 0:06:37
 Bài 26: Kết nối với cơ sở dữ liệu 0:05:43
 Bài 27: Tạo và xoá bảng 0:10:58
 Bài 28: Tạo và xoá cột 0:06:56
 Phần 7: Sử dụng lệnh SQL trong Laravel
 Bài 29: Thêm dữ liệu 0:07:55
 Bài 30: Truy vấn dữ liệu 0:05:03
 Bài 31: Cập nhật dữ liệu 0:03:01
 Bài 32: Xoá dữ liệu 0:02:49
 Phần 8: Xử lý dữ liệu với Eloquent ORM
 Bài 33: Đọc dữ liệu 0:10:41
 Bài 34: Tìm kiếm bản ghi 0:03:24
 Bài 35: Tìm kiếm nâng cao 0:05:15
 Bài 36: Thêm mới bản ghi 0:02:45
 Bài 37: Cập nhật bản ghi 0:03:42
 Bài 38: Xoá bản ghi 0:03:15
 Phần 9: Dự Án : ToDo List
 Bài 39: Khởi tạo dự án 0:05:07
 Bài 40: Cấu hình tên miền ảo 0:03:34
 Bài 41: Kết nối với cơ sở dữ liệu 0:03:35
 Bài 42: Tạo bảng Task thông qua migrate 0:03:22
 Bài 43: Tạo model Task 0:01:01
 Bài 44: Route cho ứng dụng 0:03:59
 Bài 45: Tạo master layout 0:04:17
 Bài 46: Tạo trang chủ Task 0:12:25
 Bài 47: Thực hiện validate trong Route 0:03:15
 Bài 48: Sửa trang thông báo lỗi 0:04:32
 Bài 49: Thêm mới Task vào database 0:03:58
 Bài 50: Hiển thị Task đã có 0:08:26
 Bài 51: Xoá Task hiện có 0:02:54
 Phần 10: Tổng kết
 Bài 52: Tổng kết khóa học 0:01:19

Khóa học 100% là tiếng Việt nên phù hợp với mọi đối tượng. Bạn có thể để trong Smartphne,Tablet,xem trên TIVI..Có thể học mọi lúc,mọi nơi.

Trả lời