Bảo Mật Tài Khoản Facebook: Cách Tối Ưu Hóa Cài Đặt Bảo Mật Cho Người Mới

Bài viết này nhằm giúp người dùng mới tập sử dụng Facebook hoặc mới bắt đầu quảng cáo trên nền tảng này nắm vững cách cài đặt bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân trên tài khoản Facebook của họ. Từ cài đặt quyền riêng tư, kiểm soát thông tin cá nhân đến việc bảo vệ khỏi những rủi ro trực tuyến, đây là hướng dẫn chi tiết giúp người đọc hiểu rõ và tận dụng cách tối ưu hóa bảo mật trên Facebook.


Privacy Settings: Bảo Mật Tài Khoản Facebook Của Bạn

Bảo mật tài khoản trên Facebook là điều cực kỳ quan trọng để bảo vệ thông tin cá nhân và tránh rủi ro trực tuyến. Dưới đây là một số cài đặt quan trọng mà bạn cần biết để bảo vệ tài khoản Facebook của mình:

1. Quyền Riêng Tư Cơ Bản:

  • Truy cập cài đặt bảo mật bằng cách nhấp vào biểu tượng menu và chọn “Cài Đặt & Quyền Riêng Tư”.
  • Kiểm tra và điều chỉnh ai có thể xem bài viết, thông tin cá nhân, và liên hệ với bạn.

2. Kiểm Soát Bài Viết và Hoạt Động:

  • Cài đặt kiểm soát để phê duyệt bài viết được đăng trên tường của bạn trước khi công khai.
  • Xem và quản lý hoạt động, bình luận, và thông tin mà bạn đã chia sẻ trên Facebook.

3. Bảo Vệ Tài Khoản:

  • Kích hoạt xác minh hai yếu tố để bảo vệ tài khoản bằng cách kết hợp mật khẩu với một phương thức xác minh khác như mã OTP hoặc thiết bị xác minh.
  • Cập nhật thường xuyên mật khẩu và sử dụng mật khẩu mạnh để bảo vệ tài khoản.

4. Kiểm Soát Ứng Dụng và Website Bên Ngoài:

  • Xem và quản lý ứng dụng, trò chơi hoặc website mà bạn đã đăng nhập bằng tài khoản Facebook của mình.
  • Gỡ bỏ quyền truy cập của các ứng dụng không cần thiết hoặc không tin cậy.

5. Đề Xuất Bạn Bè và Tìm Kiếm:

  • Điều chỉnh cài đặt để kiểm soát ai có thể tìm kiếm bạn bằng email hoặc số điện thoại của bạn trên Facebook.
  • Điều chỉnh cài đặt để kiểm soát đề xuất bạn bè dựa trên thông tin của bạn.

Bảo mật tài khoản Facebook của bạn là trách nhiệm quan trọng để bảo vệ thông tin cá nhân và trải nghiệm trực tuyến của bạn. Hiểu rõ và cài đặt bảo mật tối ưu sẽ giúp bạn an tâm khi sử dụng mạng xã hội này.

Trả lời