DVD Asia 3 Đêm Sài Gòn 2 – In Las Vegas 2, Caesars Palace – 1993.

Cuốn Video đầu tiên của Nhật Trường ( Trần Thiện Thanh ) trên Asia
Sau một thời gian ngắn tại Cerritos, California (Video 10 năm kỷ niệm) Trung tâm ASIA trở lại Las Vegas để trực tiếp thu hình cho Video Đêm Sài Gòn 2.
DVD Asia 3 Đêm Sài Gòn 2 - In Las Vegas 2, Caesars Palace - 1993.
DVD Asia 3 Đêm Sài Gòn 2 – In Las Vegas 2, Caesars Palace – 1993.
SONG LIST :
01. Hạ Trắng – Khánh Ly
02. Mùa Thu Trong Mưa – Nini, Vina, Hạ Vy
03. It’s You (the One I Love) – Nini, Vina, Hạ Vy
04. Chuyện Hẹn Hò – Nhật Trường
05. Khi Có Chàng – Lâm Thúy Vân
06. Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang – Kenny Thái
07. Bao Giờ Biết Tương Tư – Thùy Dương
08. Sầu Đông – Công Thành, Lynn
09. Rồi Mai Tôi Đưa Em – Vũ Khanh
10. Khong Li – Trizzie Phương Trinh
11. Chuyện Tình Không Suy Tư – Băng Châu
12. Duyên Quê – Sơn Tuyền
13. Con Tim Đa Tình – Quỳnh Hương
14. Chuyện Giàn Thiên Lý – Mạnh Đình
15. Một Nữa Đời Em – Ý Lan
16. Mộng Dưới Hoa – Anh Quý
17. Mưa Bụi – Mạnh Đình
18. Ánh Trăng Tàn – Hạ Vy
19. Tôi Vẫn Cô Đơn – Mạnh Đình
20. Yêu – Thùy Dương

Trả lời