Ultra ISO Premium9.7.6.386 Full Key, Phần mềm chỉnh sửa – biên tập file ISO.

Giới thiệu về UltraISO Premium :
Cùng với sự phổ biến của đĩa cứng dung lượng lớn, người ta đã quen với việc sao chép đĩa compact sang tập tin ảnh CD/DVD, thường được sử dụng là định dạng tiêu chuẩn quốc tế nổi tiếng ISO 9660, do đó tập tin ảnh CD/DVD được gọi là tập tin ISO. Vì tệp ISO lưu giữ thông tin dữ liệu đầy đủ của đĩa compact (bao gồm thông tin khởi động đĩa compact), bạn được phép sử dụng phần mềm ghi CD/DVD thông dụng để ghi đĩa bằng CD-R/RW hoặc DVD-R/ một cách thuận tiện. RW lặp đi lặp lại mãi mãi, nó cũng có thể được sử dụng trực tiếp thông qua phần mềm ổ đĩa CD/DVD-ROM ảo.
UltraISO  là một công cụ tạo/chỉnh sửa/chuyển đổi/ghi/mô phỏng tệp ảnh ISO CD/DVD và là công cụ tạo CD/DVD/USB có khả năng khởi động , nó có thể chỉnh sửa trực tiếp tệp ảnh CD/DVD và trích xuất các tệp và thư mục từ đó , cũng như trực tiếp tạo các tập tin ISO từ CD/DVD-ROM hoặc  đĩa cứng của bạn. Đồng thời, bạn có thể duy trì thông tin có thể khởi động ISO , từ đó tạo đĩa CD/DVD có khả năng khởi động của riêng bạn . Bây giờ bạn có quyền tạo và chỉnh sửa các tệp ISO của riêng mình , sau đó ghi chúng vào CD/DVD cho nhu cầu của riêng bạn.
UltraISO sở hữu duy nhất dạng tài liệu ISO được trí tuệ hóa tại máy phân tích, ở thời điểm hiện tại, nó có thể xử lý hầu hết tất cả các loại tệp hình ảnh , bao gồm ISO và BIN, thậm chí nó có thể hỗ trợ các tệp hình ảnh mới chưa được tạo. UltraISO có thể mở các file ảnh này , trích xuất trực tiếp các file và thư mục, chỉnh sửa và chuyển đổi các file ảnh khác sang định dạng ISO tiêu chuẩn.
UltraISO sử dụng giao diện liên hệ người dùng hợp nhất     cửa sổ kép , bạn có thể lựa chọn chỉ sử dụng các nút nhanh và/hoặc chuột Kéo và thả , bạn có thể xử lý bất kỳ tệp hình ảnh CD/DVD nào một cách dễ dàng.
Những tính năng chính của UltraISO :
Có thể chỉnh sửa trực tiếp file ảnh ISO .
Có thể trích xuất trực tiếp các tập tin và thư mục từ tập tin ảnh ISO
Có thể thêm /xóa/ tạo thư mục mới / đổi tên nội dung file ảnh ISO .
Có thể tạo tập tin ISO từ tài liệu đĩa cứng .
Có thể tạo ảnh đĩa CD/DVD từ CD/DVD-ROM , duy trì thông tin có thể khởi động.
Có thể xử lý thông tin khởi động đĩa compact, bạn có thể trực tiếp thêm/xóa/trích xuất ảnh khởi động của ảnh ISO.
Hỗ trợ gần như tất cả các định dạng tệp hình ảnh CD/DVD đã biết ( .ISO, .BIN, .IMG, .CIF, .NRG, .MDS, .CCD, .BWI, .ISZ, .DMG, .DAA, .UIF, .HFS v.v.) và có thể chuyển đổi chúng sang định dạng ảnh ISO tiêu chuẩn công nghiệp và được hỗ trợ rộng rãi .
Có thể trực tiếp đặt tập tin/thư mục thành thuộc tính ẩn
Hỗ trợ ISO 9660 Level1/2/3 và độ căng Joliet ex.
Tự động tối ưu hóa cấu trúc file ảnh ISO , tiết kiệm dung lượng ổ đĩa .
Hỗ trợ tích hợp loại tài liệu shell , Mở tệp Hình ảnh thông qua nhấp đúp vào chúng hoặc menu Nhấp chuột phải của chuột với hộp thoại mở.
Giao diện người dùng cửa sổ đôi cực kỳ thuận tiện khi sử dụng.
Có nhiều công cụ bổ sung phong phú, bạn có thể tạo đĩa CD khởi động TẤT CẢ trong 1 , quản lý tệp ảnh CD/DVD , thậm chí cả ổ đĩa CD/DVD ảo , những chức năng đó thực sự mạnh mẽ.
Yêu cầu hệ thống :
Windows 11/10/8.1/8/7/Vista, Windows Server 2016/2012/2008/2003, hệ điều hành Windows XP/2000 .

Trả lời